موضوع: اخبار

افزایش مشاوره و آزمایش اچ ای وی پس از پخش سریال «پریا»

افزایش مشاوره و آزمایش اچ ای وی پس از پخش سریال «پریا»

معاون بهداشتی وزیر بهداشت با تشکر از صدا و سیما برای پخش سریال «پریا» گفت: با پخش این سریال، میزان مراجعه برای مشاوره و آزمایش «اچ آی وی» بسیار افزایش داشته است. علی اکبر سیاری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پس از پخش سریال پریا شیب مراجعه به سرعت افزایشی بوده که این امر نشان می دهد سریال یاد شده بسیار اثر بخش بوده بصورتی که می توان گفت هیچ اقدامی به اندازه ای که این سریال موثر بود، نداشته ایم.

وی با بیان اینکه چهار چالش در سلامت مردم وجود دارد افزود: بیماری های غیرواگیر، اضافه وزن و چاقی، مصرف دخانیات و موادمخدر و روانگردان رو به افزایش است. سیاری گفت: هدف ما در زمینه «اچ آی وی/ایدز» آن است که باید تا پنج سال آینده 90 درصد مبتلایان را شناسایی کنیم و برای 90 درصد داروی رایگان فراهم شود به گونه ای که قابل انتقال به غیر نباشد لذا برنامه لازم تدوین و هدفگذاری شده و این برنامه در نظام مراقبتمان نیز ادغام شده است.