موضوع: اخبار

آغاز کمپینى براى مقابله با ایدز در ایران

آغاز کمپینى براى مقابله با ایدز در ایران

گرى لوییس نماینده سازمان ملل در ایران، کمپینى به نام KnowYourStatus را براى مقابله با ایدز در ایران شروع کرده و خود به عنوان اولین نفر آزمایش ایدز داده است. به گزارش خبرگزاری فارس؛ گرى لوییس که از سوی‌‌ دبیر کل به عنوان نماینده سازمان ملل در ایران منصوب شده است؛ به تازگی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده کمپینى را براى مقابله با ایدز در ایران شروع کرده است به نام KnowYourStatus ؛ وی به عنوان اولین نفر از این کمپین، آزمایش ایدز داده و معتقد است واقعا این فکر خوبی است که همه آزمایش بدهیم.

از سال 1966، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، یک شریک متعهد برای دولت ایران در انجام اهداف توسعه‌ای بوده است.  برنامه توسعه سازمان ملل متحد، همچنین کارها و اقدامات مشترکی را با دیگر شرکای توسعه، مانند جامعه مدنی، نهادهای علمی و بخش خصوصی دارد که معمولا ارائه این کمک‌ها، براساس تجربه فنی و مبتنی بر دانش بیش از 46 ساله است. برنامه توسعه سازمان ملل متعهد است به ایران برای رسیدن به اهداف جهانی توسعه هزاره (MDGs) کمک کند.