ارزیابی اولیه برای افسردگی شامل چه مواردی است؟

ارزیابی اولیه برای افسردگی شامل چه مواردی است؟

یک ارزیابی اولیه باید شامل:

  • یک مصاحبه روانپزشکی عمیق با تاکید ویژه بر ارزیابی شناختی. مهم است که شروع هر نوع مشکل شناختی نسبت به شروع نشانه های افسردگی تعیین شود.

  • سابقه دارویی. همیشه این امکان که نشانه های افسردگی بیمار واقعاً از عوارض جانبی داروهای ضدرتروویروسی باشند را باید در نظر گرفت

  • سابقه مصرف مواد

  • ارزیابی جامع پزشکی جهت شناسایی ابعاد ارگانیک بیماری

  • آزمایش های طبی: از جمله آزمایش های عملکرد تیرویید سطح تستوسترون، گازهای خون شریانی، غربال سم شناسی، سطوح ویتامینهای ب 12 و فولات، آزمایش سیفلیس سرم، و آزمایش های جامع شیمیایی خون و عملکرد کبد

  • اگر به درگیری دستگاه عصبی مرکزی با HIV مشکوك هستید، بررسی های تشخیصی - عصبی از جمله تصویربرداری عصبی، آنالیز مایع مغزی- نخاعی جهت رد ابتلا به عفونت فرصت طلب و نوار مغزی