کدام داروهای HIV با افسردگی مرتبط هستند؟

کدام داروهای HIV با افسردگی مرتبط هستند؟

در حالی که داروهایی که برای درمان ایدز و HIV در دسترس هستند، ابتلا را بسیار کاهش داده اند، اما بسیاری از آنها دارای عوارض جانبی شناختی و رفتاری می باشند.

  • تری متوپریم - سولفامتوکسازول، افاویرنز، آلفا - اینترفرون، ایزونیازید، استروییدها، وین بلاستین، زیدو وودین، و مهارکننده های پروتیاز همگی موجب افسردگی می شوند.

  • اباکاویر، اسیکلوویر، آمفوتریسین B، دیدانوسین و گنسیکلوویر با افسردگی مرتبط نبوده اند، اما گزارش شده است که موجب نشانه های افسردگی از جمله گریه دائمی، بی خوابی، بی اشتهایی، و تحریک پذیری می شوند.

کدام عفونت های فرصت طلب ممکن است افسردگی را ایجاد یا تقلید کنند؟

در حالی که معمولا عفونت های فرصت طلب میزانی هذیان یا دمانس ایجاد می کنند، برخی هم بصورت پراکنده با افسردگی مرتبط هستند.

  • توکسوپلاسما گوندیی

  • هرپس سیمپلکس ویروس

  • هرپس و اریسلا زوستر ویروس