موضوع: اخبار

لزوم راه‌اندازی کلینیک‌های سیار برای کنترل ایدز

لزوم راه‌اندازی کلینیک‌های سیار برای کنترل ایدز

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی گفت: یکی از برنامه‌هایی که به بهبود وضعیت و بیماریابی کمک می‌کند ایجاد کلینیک‌های سیار آموزش، مشاوره و آزمایش است. پروین کازرونی امروز در حاشیه «کارگاه آموزشی نحوه عملیاتی کردن و پایش و ارزشیابی چهارمین برنامه استراتژیک ایدز در کشور» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: هدف از برگزاری این‌گونه همایش‌ها مشارکت و همراهی سازمان‌های مختلف در راستای برنامه‌های کنترل، پیشگیری و درمان ایدز بوده و این برنامه‌ها شامل 11 استراتژی ازجمله آموزش، مشاوره، مراقبت، پیشگیری، کاهش آسیب و... است.

وی بیان کرد: برای پیشبرد برنامه‌های کنترل و پیشگیری ایدز، سازمان‌هایی مانند بهزیستی، آموزش و پرورش، زندان، رفاه و مبارزه با مواد مخدر درگیر می‌شوند و در این‌گونه همایش‌ها هرکدام از این سازمان‌ها گروه تحت کنترل خود را شناسایی و برنامه‌های ویژه آن را دریافت می‌کنند. این مسؤول با اشاره به برنامه‌های گروه‌های هدف افزود: در این برنامه تمام موارد احتمالی پیش‌بینی و مشخص‌شده است که هر برنامه در طول یک سال چه مقدار باید پیشرفت داشته باشد و در نهایت این پیشرفت‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی گفت: مهم‌ترین تأثیر برنامه‌های پیشین کاهش میزان مبتلایان به بیماری ایدز بین معتادان تزریقی بوده است و نرخ ابتلا به بیماری ایدز بین معتادان از 22 درصد به 13 درصد کاهش‌ یافته است. کازرونی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که به بهبود وضعیت و بیماریابی کمک می‌کند ایجاد کلینیک‌های سیار آموزش، مشاوره و آزمایش بوده چراکه ویژگی‌های جامعه مبتلایان به ایدز به‌گونه‌ای است که آن‌ها به حاشیه جامعه رانده می‌شوند و سازمان‌های مربوطه باید با شیوه‌های نوین به شناسایی بیماران بپردازند.

وی اضافه کرد: تا به‌ حال 31 هزار و 950 نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران شناسایی‌ شده که 5 هزار و 500 نفر آن‌ها در فارس قرار دارند و به‌ خاطر این‌ که بازه زمانی این آمار از گذشته تا به‌ حال است 805 نفر از جامعه آمار این استان فوت کرده‌اند. این مسؤول بیان داشت: در فرآیند کنترل، پیش‌گیری و درمان ایدز باید تمام سازمان‌ها همکاری کنند و پیرامون آن صحبت و بحث شود و همچنین مراجعان بدانند که مراکز و پایگاه‌های مشاوره در نهایت رازداری به آن‌ها خدمات می‌دهند.

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی و ازجمله صداوسیما در این زمینه نقش مهمی در آموزش و آگاه‌سازی دارند و می‌توانند با فرهنگ‌سازی به ترغیب افراد پرخطر برای مراجعه به مراکز مشاوره کمک کنند. کازرونی در پایان خاطرنشان کرد: مردم جامعه نیز باید بدانند که آنچه افراد را در معرض ابتلا به بیماری ایدز قرار می‌دهد رفتار آن‌ها است و همراهی و همخانه و در تماس بودن با بیماران HIV مثبت عامل انتقال بیماری نیست و نباید با برخوردهای نامناسب آن‌ها را از جامعه طرد کنند.

عکس از: خبرگزاری برنا