موضوع: اخبار

اختصاص 10 هزار میلیون ریال برای حمایت متاثرین از «ایدز»

اختصاص 10 هزار میلیون ریال برای حمایت متاثرین از «ایدز»

رئیس اداره سلامت اجتماعی دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ضرورت حمایت اجتماعی از افرادی که با «اچ ای وی / ایدز» زندگی می‌کنند اجتناب ناپذیر است، گفت: در این راستا دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارتخانه اعتباری معادل 10 هزار میلیون ریال در سال جاری در راستای تحقق حمایت از متاثرین از ایدز و باشگاه‌های مثبت بصورت استانی اختصاص داده است.

معصومه بااوش در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدیست که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است؛ حمایت اجتماعی را می‌توان به عنوان منبع فراهم کننده امکانات توسط دیگران برای مقابله با عوارض بیماری ایدز تعریف کرد که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد و همچنین میزان برخورداری از همراهی، مراقبت، توجه و کمکهای دریافت شده توسط بیماران از سوی‌دیگران وسازمانها است.

وی با بیان اینکه ضرورت حمایت اجتماعی از افرادی که با «اچ ای وی/ ایدز» زندگی می کنند اجتناب ناپذیر است گفت: در این راستا دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتباری معادل 10 هزار میلیون ریال در سال جاری در راستای تحقق حمایت از متاثرین از ایدز و باشگاه های مثبت بصورت استانی اختصاص داده است.

به گفته وی؛ اعتبار در نظر گرفته با استفاده از ظرفیت 25 باشگاه مثبت در سراسر کشور جهت حمایت و توانمندسازی حدود 3900 متاثر از این بیماری در نظر گرفته شده است که نحوه هزینه کرد آن در حوزه‌های بیمه‌های درمان افراد مبتلا و خانواده‌های آنها، هزینه معیشت، برخورداری از آموزشهای فنی و حرفه ای، تسهیلات اشتغال زایی و یتیمان بازمانده از ایدز  است بگونه‌ای که هرگونه اقدام با نگاهی جامع و توجه همزمان به فرد و خانواده صورت گیرد.