برگزاری نشست درآمدی بر جامعه شناسی ایدز

برگزاری نشست درآمدی بر جامعه شناسی ایدز

گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی اقدام به برگزاری نسستی با عنوان "درآمدی بر جامعه شناسی ایدز" نموده است. این نشست در تاریخ 29 تیرماه 95 با حضور دکتر درودی (مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز) در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گردد.

سخنرانان این نشست:

دکتر فرداد درودی: پزشک و مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

مبحث مورد گفتگو: پاسخ به اچ آی وی، رویکرد جامعه - محور جهانی

دکتر امید زمانی: پزشک و عضو گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران

مبحث مورد گفتگو: جامعه شناسی ایدز در ایران

فاطمه صالحی: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو هیئت امنای انجمن احیای ارزش ها

مبحث مورد گفتگو: مسائل اجتماعی ایدز و مادران حامی سلامت

زمان: سه شنبه 29 تیرماه 1395 - از ساعت 4 تا 7

مکان: خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی (حافظ)