موضوع: اخبار

دبیر کمیته ایدز: طرح کاهش آسیب و سلامت جنسی معتادان تزریقی و خانواده‌هایشان

دبیر کمیته ایدز: طرح کاهش آسیب و سلامت جنسی معتادان تزریقی و خانواده‌هایشان

در حالی که مینو محرز - رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران - از ابتلای پنج درصد از کودکان کار و خیابان به HIV خبر می‌دهد، رضازاده دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی کشور از آغاز مرحله مداخله طرح سنجش رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در کودکان خیابانی از ابتدای سال آینده خبر داد.

دکتر مجید رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام اینکه طرح سنجش رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در کودکان خیابانی تا پایان سال جاری مرحله ارزیابی سریع و طراحی را پشت سر می‌گذارد، اظهار کرد: در حال حاضر در حال ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر مرتبط با HIV ‌در کودکان کار و خیابان هستیم.

وی افزود: مرحله ارزیابی از طریق مصاحبه با این کودکان انجام و تا زمانی که اطلاعات تکراری شود، ادامه می‌یابد. ضمن اینکه این طرح در مناطقی اجرا می‌شود که کودکان کار و خیابان در آن مناطق تجمع بیشتری دارند.

رضازاده در ادامه تاکید کرد: این طرح با همکاری سازمان بهزیستی و دانشگاه توانبخشی علوم بهزیستی طراحی و تا پایان سال مراحل ارزیابی، طراحی و پایلوت خود را پشت سر می‌گذارد و از سال آینده به مرحله مداخله می‌رسد. دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: سازمان بهزیستی متولی اجرای پیشگیری عمومی نیست، بلکه با توجه به گروه‌های هدف خود که افراد آسیب دیده اجتماعی هستند، این برنامه را اجرا می‌کند. وی افزود: از جمله این برنامه‌ها طرح سنجش رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز است که در حال حاضر در مرحله ارزیابی سریع قرار دارد و برای پیشگیری از HIV‌ در کودکان کار و خیابان طراحی شده است

رضازاده در ادامه از اجرای برنامه کاهش آسیب و سلامت جنسی در گروه‌های معتادان تزریقی و خانواده‌هایشان که سرپل انتقال جنسی HIV‌ محسوب می‌شوند، خبر داد. به گفته دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی این برنامه‌ها در 140 مرکز گذری کاهش آسیب، 200 تیم سیار و 60 سرپناه شبانه پیگیری می‌شود و همچنین در این مراکز زنان دارای رفتارهای پرخطر آموزش‌های لازم را دریافت کرده و وسایل پیشگیری در اختیارشان قرار داده می‌شود.

وی افزود: ضمن اینکه راهکارهای لازم برای کودکان بی‌سرپرست متولد از والدین HIV مثبت که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند اندیشیده شده است و بدین ترتیب مراقبین این کودکان دوره‌های آموزشی را طی می‌کنند. دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد:‌ در حال حاضر هنوز تعداد کودکان HIV‌ مثبت بی‌سرپرست ساکن در مراکز سازمان بهزیستی زیاد نیست، اما آمادگی‌ها برای مواجهه با این امر انجام شده است.

رضازاده در ادامه با اعلام 14 باشگاه HIV‌ مثبت در سراسر کشور عنوان کرد:‌ تعداد این باشگاه‌ها تا پایان سال به 20 عدد می‌رسد ضمن اینکه در این میان 2 باشگاه در استان تهران و یک باشگاه در استان یزد افتتاح می‌شود. بنابر اظهارات دبیر کمیته ایدز سازمان بهزیستی کشور به طور میانگین در هر باشگاه 50 نفر عضو هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: مهمترین خدمت ارائه شده به مبتلایان به HIV‌ در این باشگاه آموزش است و ضمن اینکه در کنار آن خدمات حمایتی از جمله حمایت‌های گروه‌های همتا، حمایت‌های روانی و مشاوره‌های رایگان، شغل یابی و در نهایت کمک‌های معیشتی را دریافت می‌کنند.