موضوع: اخبار

اختتامیه کارگاه حمایت های اجتماعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از ایدز

اختتامیه کارگاه حمایت های اجتماعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از ایدز

در روز سوم سرکار سرکار خانم آرزومندی مبحث حمایت گروهی و مشارکت اجتماعی را آغاز کردند. ایشان مشارکت را فرآیندی تعریف کردند که در آن کلیه ذینفعان در الویت گذاری، سیاست گذاری و دسترسی به کالاها و خدمات عمومی مؤثرند و کنترل دارند.

کارگاه حمایت های اجتماعی

در ادامه سرکارخانم بااوش رییس گروه آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و مشاور معاون وزیر، آمار مبتلایان به ایدز کشور را تا کنون 24290 نفر به صورت شناخته شده و تعداد واقعی این افراد حدود 4 برابر تخمین زده اند. ایشان اضافه کردند هزینه درمان هر فرد بیمار در هر ماه حدود یک میلیون تومان می باشد. ایشان همچنین گفت در دوره جدید فعالیت های وزارت رفاه با کمیته امداد امام خمینی (ره) صحبت شده و برای دریافت مساعدت از کمیته امداد، شرط نیازمند بودن افراد را سازمان بهزیستی کشور تعیین خواهد کرد. همچنین با بیمه هماهنگ شده تا دفترچه خدمات درمانی به بیماران تعلق گیرد.

وی همچنین اضافه کرد تا سال 1393 تمام کودکان خیابانی مبتلا به ایدز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

اختتامیه کارگاه حمایت های اجتماعی

و در بخش پایانی این کارگاه سه روزه، شرکت کنندگان در قالب 2 گروه به بحث و گفتگو پرداختند و سپس نتایج خود را که در رابطه با حمایت فردی، محلی و فرا محلی بود ارائه دادند.

مربیان همچنین یک مجموعه پیشنهادات در مورد انواع حمایت های بیان کردند که در زیر آمده است:

فردی

محلی

فرا محلی

ارجاع جهت VCT

ارجاع جهت سرپناه شبانه

ارائه خدمات (پوشاک، استحمام)

امکان دسترسی به مشاوره و مددکار

بیمه کردن مرکز و کارکنان

آموزش کارکنان و همتایان

زمینه سازی جهت ارجاع کارکنان به گروههای خودیاری

گسترش outreach

در خواست از امام جماعت برای حمایتگیری

چاپ بروشور

رسم نمودار شبکه منابع محله

اجرای برنامه محله محور

استفاده از رسانه های محله محور

تشکیل گروه همیاران و آموزش آنها

تهیه لیست تلفن های منابع موجود

جلب سایت های مردمی

لینک شدن به گروه مددکاران

عقد تفاهنامه برای فعالیت های ورزشی

ارائه کزارش عملکرد مستند

تشکیل یک کمیته متمرکز