ارتباط ایدز با مواد مخدر تزریقی

ارتباط ایدز با مواد مخدر تزریقی

در بسیاری از موارد استفاده از مواد مخدر تزریقی منجر به استفاده از وسایل تزریق مشترك می‌شود. اعتیاد به دلایل مختلف خطرناك است ولی ابتلا به ایدز یكی از مهمترین عواقب آن است. اعتیاد با رفتار جنسی پر خطر نیز ارتباط دارد زیرا برخی از معتادان برای كسب درآمد یا تهیه‌ی مواد مخدر مجبور به تن فروشی می‌شوند. همچنین در دوره‌ای از چرخه‌ی مصرف، فرد تحت تأثیر سوء‌ مصرف مواد قادر به تصمیم‌گیری منطقی نمی‌باشد و در چنین شرایطی رفتارهای پرخطر جنسی افزایش می‌یابد. تزریق مستقیم مواد به داخل جریان خون روش بسیار مهمی برای انتقال اچ آی وی است و حتی ریسك انتقال اچ آی وی در این حالت از رابطه‌ی جنسی پرخطر نیز بیشتر است.

برخی از معتادین تزریقی متعلق به گروه‌ها یا شبكه‌هایی هستند كه از وسایل تزریق مشترك استفاده می‌كنند. به همین دلیل اگر در یك گروه تنها یك فرد دارای اچ آی وی مثبت باشد، در زمان اندكی همه‌ی افراد متعلق به آن گروه به اچ آی وی مبتلا می‌شوند. از آنجا که دسترسی به وسایل تزریق در زندان‌ها به راحتی میسر نیست، بنابراین اچ آی وی در زندان بسیار سریع گسترش می‌یابد. این امر همچنین در شرایطی خطرناك‌تر است كه افراد از زندان یا گروه خود خارج می‌شوند و با سایر افراد جامعه ارتباط پیدا می‌کنند.