موضوع: درمان

درمان اچ ای وی ایدز

درمان اچ ای وی ایدز

درمان كلیدی اچ آی وی داروهای ضد رتروویروسی است. اچ آی وی یك رتروویروس است كه DNA سلول‌های بدن را فریب می‌دهد تا ویروس كپی و زیاد شوند. داروهای ضد رتروویروس این فرآیند را به تاخیر می اندازند.

هر چند این داروها نمی‌توانند اچ آی وی را علاج كنند ولی سرعت تكثیر آن را در بدن كم می‌كنند و بنابراین می‌توانند تا چندین سال فرد را زنده نگه دارند. در حال حاضر چندین نوع مختلف ضد رتروویروس‌ها وجود دارند:

  • NTRIS (مهاركننده‌های ترانس كریپتاز Transcriptase معكوس نوكلئوزید) این دارو از اولین داروهای استفاده شده بود.

  • NNRTIS (مهاركننده‌های ترانس كریپتاز Transcriptase معكوس غیر نوكلئوزید).

  • PLS (مهاركننده های پروتئاز).

  • FLS (مهاركننده‌های ورود یا وصل) به تازگی تولید شده‌اند.

این داروها در مراحل مختلف، به چرخه‌ی تكثیر ویروس حمله می‌كنند و هنگامی كه در تركیب با هم تجویز می‌شوند مؤثرترند كه این تركیب (HAART) شناخته می‌شود. در درمان ضد ویروسی با فعالیت بالا وقتی فقط از یك دارو استفاده می‌شود، ممكن است اچ آی وی مقاوم به آن دارو شود. تركیب داروها میزان مقاومت ویروس را كم می‌كند. هنگامی كه سیستم ایمنی آنقدر ضعیف شد كه نتواند از بدن دفاع كند، ضد رتروویروس‌ها لازم می‌شوند.

پزشكان به تعداد CD4 (سلول‌هایی كه بر علیه ویروس‌ها و میكروب‌های مضرمی‌جنگند) و مقدار اچ آی وی در خون- بارویروسی- نگاه می‌كنند. هنگامی كه شمارش CD4 به پایین‌تر از 200 رسید، ضد رتروویروس‌ها تجویز می شوند. مانند همه‌ی داروها بعضی از افراد دچار عوارض جانبی دارو می‌شوند. داروها باید مرتب و منظم و مطابق دستور مصرف شوند. این مهم است كه بدانیم درمان ضد رتروویروسی نمی‌تواند بیماری را علاج كند، امّا زندگی را طولانی‌تر می‌كند، میزان تخریب سیستم ایمنی را كاهش می‌دهد (كه با شمارش CD4 اندازه‌گیری می‌شود) و خطر عفونت‌های فرصت طلب را كاهش می‌دهد.

مدت درمان ضدرتروویروسی تا آخر عمر است و نباید قطع شود حتی اگر بار ویروسی كاهش یابد یا فرد احساس كند بهتر شده است. افرادی كه از درمان ضد رتروویروسی استفاده می‌كنند هنوز در خون‌شان آلوده به ویروس هستند و می‌توانند دیگران را مبتلا كنند. درمان‌های تركیبی مؤثرترند. ضد رتروویروس‌ها می‌توانند مقدار ویروس در بدن (بارویروسی) را ثابت یا كم كنند (حتی گاهی به سطوح غیرقابل تشخیص و شناسایی می‌رسانند) و این مسئله به معنای آن نیست كه فرد دیگر اچ آی وی مثبت نیست.