موضوع: انتقال

انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز - قسمت یازدهم

انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز - قسمت یازدهم

مجموعه انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز با همکاری وزارت بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)، صندوق عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی تولید شده است.

داستان این انیمیشن در مورد جوان وسواسی به نام هوشنگ است که می­ترسد به بیماری ایدز مبتلا شده باشد. در این داستان هوشنگ برای بردن اشغال ها به بیرون از خانه می رود و دم در خانه دوستش را می بیند. دوست هوشنگ از دست دادن با او امتناع می کند و از اینکه هوشنگ به اشغال ها دست زده است می ترسد که ایدز بگیرد. هوشنگ به یاد حرف های دکتر می افتد که برایش می گفت: دست دادن و روبوسی و حرف زدن ویروس ایدز را انتقال نمی دهند.

از طریق هوا و آب و غذا به این بیماری مبتلا نمی شویم. زندگی کردن کنار فرد مبتلا به ایدز یا کار و تحصیل و تماس عادی با فرد بیمار ما را به ایدز مبتلا نمی کند.

اتوبوس و تاکسی و نیش پشه باعث انتقال ایدز نمی شود. وحشت بی جا از مرض یا وسواس، به خاطر بی اطلاعی ما از بیماری است و کسی که آگاهی دارد می تواند از این بیماری در امان بماند.

دانلود قسمت یازدهم