عفونت های آمیزشی

عفونت های آمیزشی

عفونت های آمیزشی از انواع بیماری های واگیردار هستند که به طور عمده از طریق همه نوع آمیزش جنسی با فردی که به آن مبتلا شده انتقال نمی یابند. برخی از این عفونت های آمیزشی از انواع بیماری های واگیردار هستند که به طور عمده از طریق همه نوع آمیزش جنسی با فردی که به آن مبتلا شده انتقال می یابند. برخی از این عفونت ها علایم و نشانه دارند و برخی نشانه ای نداشته و ممکن است مدتی نهفته بمانند اما به دیگران منتقل می شوند. تاکنون بیش از 20 نوع بیماری آمیزشی شناخته شده است که مهمترین آنها سوزاک، سیفلیس، عفونت های کلامید یابی، تب خال تناسلی، اچ ای وی، زگیل های تناسلی، شپش عانه و هپاتیت B است.