موضوع: انتقال

انتقال ایدز از طریق خون و فرآورده های خونی

انتقال ایدز از طریق خون و فرآورده های خونی

سرایت از طریق خون و فرآورده های خونی:

اوایل دهه 1980 ابتلا به اچ آی وی به سرعت میان افرادی كه به علت ابتلا به بیماری هموفیلی مجبور به تزریق خون می‌شدند افزایش پیدا كرد. افراد مبتلا به هموفیلی در هنگام خونریزی، خونشان منعقد نمی شود. به همین علت هنگام آسیب دیدگی مقدار زیادی خون از بدنشان خارج می گردد. در اوایل شیوع اپیدمی ایدز بیش از نیمی از افراد مبتلا به هموفیلی دچارعفونت اچ آی وی گردیدند.

در میانة دهه 1980 آزمایش تشخیص پادتن اچ آی وی (HIV) (كه وجود عفونت اچ آی وی را مشخص می نمود) در دسترس عموم قرار گرفت و بانك خون نیز آغاز به شناسایی خون های اهدایی نمود . از سال 1987 به بعد دیگر هیچ فرد مبتلا به هموفیلی به علت تزریق خون مبتلا به اچ آی وی (HIV) نگردید. در همان زمان كه تزریق خون یكی از راه های مهم ابتلاء به عفونت اچ آی وی بود ولی هیچ فردی به سبب اهدای خون به این عفونت مبتلا نگردید که علت آن گرفتن خون بوسیله سوزن های استریل یک بار مصرف بود.