خطرات تزریق مشترک و ابتلا به ایدز

خطرات تزریق مشترک و ابتلا به ایدز

سرایت اچ آی وی تنها یكی از خطرات متعدد تزریق مواد است و خطرات دیگری نیز مثل مسمومیت و مرگ در مصرف بیش از حد نیز وجود دارد.

همچنین مسمومیت یا بیش‌مصرفی مواد می‌تواند به رفتار جنسی پرخطر منتهی شود و در نتیجه باعث افزایش احتمال انتقال اچ آی وی شود. كاهش خطر اچ آی وی می‌تواند مقدمه برطرف کردن دیگر خطرات قرار گیرد. عفونت های منتقله از راه خون مثل اچ آی وی، هپاتیت B، هپاتیت C و سیفلیس از دیگر خطرات تزریق مواد است. 

تخریب ورید از عوارض جدی تزریق محسوب می‌شود. تزریق مرتب به ‌یك قسمت یا تزریق بد و نامناسب می‌تواند به تخریب ورید و متلاشی شدن آن منجر شود.