موضوع: اخبار

تشخیص، اولین گام برای ارائه درمان HIV و ایدز

تشخیص، اولین گام برای ارائه درمان HIV و ایدز

کنترل گسترش اچ ای وی با ایجاد دسترسی همگانی به خدمات تشخیصی محقق می­ شود. تشخیص، اولین گام برای ارائه درمان می باشد و درمان با پایین آوردن حجم ویروس، باعث کاهش خطر انتقال اچ ای وی شده که نقش اساسی در کنترل همه گیری اچ ای وی ایفا می کند. بر این اساس انجام مشاوره و آزمایش داوطلبانه برای تشخیص اچ ای وی یکی از ارکان مهم برنامه کشوری برای مبارزه با عفونت اچ ای وی است. تنها راه مطمئن تشخیص آلودگی به ویروس ایدز یا اچ ای وی، انجام آزمایش خون است. بنابراین آزمایش اچ ای وی، هم در پیشگیری و هم در برنامه درمانی، جنبه محوری دارد. سه شرط اساسی انجام آزمایش اچ ای وی عبارت است از: رضایت آگاهانه فرد آزمایش دهنده، رازداری در تمام مراحل و مشاوره قبل و بعد از آزمایش

در راستای اجرای برنامه کشوری کنترل و پیشگیری از اچ ای وی / ایدز، مراکز مشاوره بیماری های رفتاری با رویکرد مشتری مدار، جهت ارئه خدمات آموزشی، مشاوره و تشخیص اچ ای وی و مراقبت و درمان، تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فعالیت می­کنند. رعایت داوطلبانه بودن و رازداری در آزمایشات، مشاوره قبل و بعد از آزمایش اچ ای وی یکی از اصول اساسی ارائه خدمت در این مراکز است که نقش بسیار مهمی در شناسایی افراد مبتلا به اچ ای وی و نیز ارزیابی افراد در معرض خطر این عفونت دارد. در این مراکز افراد یا به صورت داوطلبانه برای انجام مشاوره مراجعه می کنند و یا افرادی هستند که از قبل در این مراکزدارای پرونده بوده اند و یا از طرف دیگر مراکز بهداشتی درمانی به این مراکز ارجاع می شوند.

به علاوه در این مراکز خدمات دیگری از جمله: آموزش های لازم و ارائه خدمات کاهش آسیب همچون توزیع سرنگ و سوزن، توزیع کاندوم، توزیع داروی متادون برای معتادان تزریقی، توزیع مواد ضدعفونی کننده، انجام آزمایشات پاراکلینیک و ارائه خدمات مراقبت و درمان و درمان ضد رتروویروسی بر اساس دستور العمل کشوری انجام می شود.