عوارض مصرف متادون

عوارض مصرف متادون

مصرف متادون نیز مانند مصرف هر داروی دیگری، ممكن است عوارض ایجاد كند، ولی در صورت مصرف و تجویز صحیح، ایجاد عوارض به حداقل می رسد و می توان با اقدامات مناسب برای رفع آنها كوشید. نكته مهم این كه متادون در محدوده دوزهای تجویزی هیچ عارضه پایدار و غیرقابل بازگشت ندارد.

متادون داروی امنی است كه حدود 40 سال است در درمان نگهدارنده بكار می رود و به بدن و اعضای آن هیچ صدمه ای وارد نمی كند.

1- تهوع / استفراغ (معمولاً به تدریج فروكش می كند)

2- یبوست (معمولاً با اصلاح رژیم غذایی و تحرك و استفاده از ملین ها، رفع می شود)

3- گیجی و خواب آلودگی (ممكن است نیاز به تنظیم مجدد دارو باشد)

4- خشكی دهان (با مصرف مایعات، آدامس بدون شكر بهتر می شود)

5- تعریق (معمولاً پس از مدتی كاهش می یابد)

6- كاهش میل جنسی (با تنظیم دوز دارو و همچنین مشاوره، بهتر می شود)

7- آمنوره (عدم قاعدگی ماهانه): (بسیاری علل دیگر نیز می تواند باعث آمنوره شوند مانند حاملگی، سوءتغذیه و غیره) ولی فرد می تواند حامله شود و بدون مشكل بچه دار شود