پیشگیری مثبت، سیاست حمایتی سازمان بهزیستی

پیشگیری مثبت، سیاست حمایتی سازمان بهزیستی

روش پیشگیری مثبت كه با برنامه های سیار آغاز می گردد بر دو ركن مهم مراقبت و پیشگیری استوار است. برای موفقیت برنامه آزمایشات سریع برای شناسایی افرادی كه از آلودگی شان اگاهی ندارند اهمیت دارند. بدیهی است كه آزمایش ایدز باید اختیاری بوده و قبل و بعد از آن مشاوره با كیفیت بالا در دسترس باشد. به این ترتیب تعداد افراد آلوده كه از ابتلای خود باخبرند افزایش می یابد.

در این روش پیشگیری، به افراد اچ ای وی مثبت برای پیشگیری از بیماری توجه می شود در حالیكه در روش های معمول توجه به گروه هایی است كه هنوز آلوده نشده اند و یا اگر آلوده شده اند از بیماری خود اگاهی ندارند. با بالا بردن كیفیت خدمات مراقبتی و درمانی نه تنها اعتماد بیمار و در نتیجه ادامه درمان افزایش خواهد یافت بلكه به تعداد كسانی كه به طور مرتب از خدمات  كاهش آسیب استفاده می نمایند افزوده خواهد شد.علاوه بر آن با درمان ضد ویروسی هم عمر بیمار طولانی می گردد و هم مقدار ویروس كاهش یافته و خطر انتقال به مراتب كمتر می شود.

در جریان مشاره با بیمار باید تلاش نمود همسر وی در جریان بیماری قرار گیرد. باید در كنار آموزش روشهای ایمن، ارتباط جنسی به اندازه كافی تشویق گردد تا فرد یك زندگی طبیعی داشته باشد و از گرایش به روشهای غیر ایمن و خارج از چارچوب پرهیز گردد.

در برنامه پیشگیری مثبت همچنین به حمایتهای اجتماعی از بیماران پرداخته و به روشهای مختلفی سعی می شود كه آنان به جامعه برگردند و اوقات مثبتی داشته باشند. ایجاد باشگاه های ویژه برای این كه بتوانند در آن جا جمع شده و به فعالیت های مختلف تفریحی و اوقات فراغت بپردازند و در ارتباطشان تسهیل گردد، از روشهای حمایتی محسوب می گردد. همچنین در این اجتماعات افراد قدیمی و پر تجربه می توانند تجربیاتشان را به افراد جدیدتر انتقال دهند.

مراقبت در منزل یكی دیگر از روشهای حمایتی محسوب می گردد. دخالت دادن این افراد در تصمیم گیری در مورد خودشان به افزایش حس اعتماد به نفس آنها كمك نموده و به بهبود رفتارها می انجامد. به طور خلاصه در روش پیشگیری مثبت، از افراد اچ آی وی مثبت برای اجرای فعالیتهای پیشگیری كمك گرفته می شود و آنان خود مراقبتهای لازم را برای عدم انتقال ویروس به دیگران انجام می دهند. با این روش از انتقال ویروس از منبع آن جلوگیری به عمل می آید كه می تواند بسیار مؤثرتر باشد. این روش می تواند تا 50 درصد بار پیشگیری از ایدز را به عهده بگیرد.