همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، حوزه توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقدام به برگزاری همایش آسیب­ های اجتماعی: آسیب ­های نوپدید، نظریات و الگوهای پیشگیری کرد. پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان اجتماعی بوده است. برنامه ریزی برای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مستلزم شناخت و تبیین این آسیب های اجتماعی و نیز شناخت شیوه های اجرایی پیشگیرانه و مزایا و چالش های عملی آنهاست. به این ترتیب شناخت علمی و تجارب عملی ملزومات اصلی برنامه ریزی های اجتماعی برای کاهش آسیب های اجتماعی هستند.

این همایش با عنوان کلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی تلاش دارد که به مدل های تبیینی و شیوه های اجرایی برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی بپردازد. اگر چه با توجه به بروز یا افزایش وقوع برخی آسیب های اجتماعی- که اصطلاحاً آسیب های نوپدید اجتماعی نامیده می شوند- تأکید ویژه ی این همایش بر این گونه آسیب ها از نظر دسته بندی و تعریف آنها و احتمالاً روش های ویژه ی پیشگیری از این آسیب ها خواهد بود.

اهداف

دست یابی به آخرین مطالعات و نظرات علمی درباره­ی آسیب ­های اجتماعی، به ویژه آسیب ­های اجتماعی نوپدید، به منظور بهره برداری در دستگاه­ های اجرائی: تعامل دستگاه ­های اجرایی باپژوهشگران ودانشوران این فرصت را مهیا می­کند که هم دستگاه ­های اجرایی با نگاهی روزآمد به وظایف خود بپردازند و هم دانشمندان با توجه به نیاز سازمان­ های اجرایی تحقیقات و مطالعات خود را بر جنبه ­های کاربردی معطوف سازند. رویکرد علمی می­تواند از کفایت برنامه­ های اجرایی را افزایش داده و احتمال بروز خطاهای قابل اجتناب را بکاهد.

ارزیابی و نقد برنامه های اجرایی صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی در زمینه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ویژه آسیب های اجتماعی نوپدید به منظور ارتقای برنامه­ های پیشگیرانه و تبدیل تهدیدها به فرصت.

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

محورها و موضوعات همایش

  1. شناسایی و تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید

  2. مدل های تبیین آسیب های اجتماعی نوپدید [نوپدید]

  3. عوارض و پیامدهای آسیب های اجتماعی نوپدید

  4. شیوه های اجتماعی آسیب های اجتماعی [نوپدید]

مشارکت در همایش

از کلیه پژوهشگران، اساتید و کارشناسانی که تمایل به مساهمت در این کنفرانس را دارند دعوت می شود که چکیده مقالات خود را از طریق بخش "ارسال چکیده و مقاله" در وبسایت همایش به نشانی http://conference.behzisti.net به ستاد همایش ارسال کنند.

پس از ارزیابی اولیه چکیده مقالات، از نویسندگان چکیده های برگزیده دعوت خواهد شد تا برای ارائه در همایش حاضر شوند. مقاله های برگزیده پس از داوری و ویراستاری در مجموعه مقالات کنفرانس، با شابک، به صورت کتاب متعارف و نیز کتاب الکترونیکی منتشر خواهند شد.