حمایت اجتماعی نیاز اساسی افراد مبتلا به ایدز

حمایت اجتماعی نیاز اساسی افراد مبتلا به ایدز

بیماری ایدز چالش مهم در جهان و ایران، یك بیماری عفونی است كه دلایل و ریشه‌های قوی اجتماعی دارد. ایدز نیز درست مانند همه بیماری های دیگر یك بیماری است كه با اطلاع رسانی صریح به آسانی قابل كنترل است. در حال حاضر کسانی که با اچ ای وی/ ایدز زندگی می کنند با دارو می توانند زندگی با کیفیت و طول عمر مناسبی داشته باشند. بنابراین حمایت اجتماعی یكی از نیازهای اساسی افراد  مبتلا  می باشد و فرد به هر دلیلی که  به این بیماری مبتلا  شده است باید بتواند زندگی ومعیشت مناسب داشته باشد در این میان جامعه و خانواده می توانند با حمایت اجتماعی و روانی  امکان زندگی را در کنار سایر افراد فراهم سازند.

مفهوم حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است. حمایت اجتماعی را می‌توان به عنوان یک منبع فراهم کننده امکانات توسط دیگران برای مقابله با عوارض این بیماری تعریف نمود. درواقع حمایت اجتماعی میزان برخورداری از همراهی مراقبت، توجه و کمک های دریافت شده توسط بیماران از سوی ‌دیگران و سازمانها می‌باشد. در مجموع می توان گفت حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد.

ضرورت حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی از کسانی که با  اچ ای وی/ ایدز زندگی می کنند، نقش مهمی  درکاهش  اثرات منفی بیماری بر ابعاد روانی و جسمانی آنان دارد بطوری که حمایت کافی ازخانواده و افراد بیمارباعث بهبود کیفیت زندگی آنها می شود.

حمایت اجتماعی از بیماران تحت تاثیر عواملی است که جامعه و خانواده با مداخلات خود میتوانند آنها را تغییردهند. جامعه می تواند با ایجاد و تقویت اقدامات حمایتی برسازگاری و بهبودکیفیت زندگی بیماران اثر گذارد و حمایت های‌ خانواده به این بیماران کمک می کند خود را  بهتر با شرایط زندگی در جامعه سازگار نمایند.

کمیته های فعال در زمینه کنترل و پیشگیری از ایدز

 • کمیته مراقبت و درمان

 • کمیته کاهش آسیب

 • کمیته پایش و ارزیابی

 • کمیته فنی حمایت های اجتماعی

 • کمیته آموزش و اطلاع رسانی

کمیته حمایت های اجتماعی ایدز

کمیته فنی حمایت های اجتماعی ایدز یکی از زیرکمیته های پنج گانه کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری از اچ ای وی/ ایدز می باشد که با همکاری و مشارکت سازمان های متعدد دولتی، غیردولتی به منظورحمایت های روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان متاثر از بیماری تشکیل گردیده و با نگاهی جامع، توجه همزمان به فرد و خانواده فعالیت می نماید.

حمایت های اجتماعی در برنامه سوم استراتژیک کشوری در زمینه کنترل و پیشگیری از ایدز

پیشگیری و کنترل عفونت اچ ای وی/ ایدز و عوارض ناشی از آن در جامعه برای رسیدن به هدف های یازده‌گانه برنامه کشوری براساس سه سطح کلی پیشگیری اولیه (پیشگیری از ابتلا) ثانویه (پیشگیری از گسترش، مراقبت و درمان) و ثالثیه (پیشگیری از عوارض گوناگون بیماری) طراحی شده است که شامل:

 • استراتژی اول: آموزش و اطلاع رسانی

 • استراتژی دوم: تامین سلامت خون

 • استراتژی سوم: مشاوره و آزمایش داوطلبانه

 • استراتژی چهارم: کاهش آسیب

 • استراتژی پنجم: پیشگیری از انتقال جنسی

 • استراتژی ششم: مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی

 • استراتژی هفتم: مشاوره، مراقبت و درمان مبتلایان و درمان آنها

 • استراتژی هشتم: حمایت و توانمندسازی

 • استراتژی نهم: برقراری نظام مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها

 • استراتژی دهم: تقویت زیرساخت های لازم

برنامه های استراتژی هشتم : حمایت و توانمندسازی

 1. پوشش بیمه درمان کودکان خیابانی

 2. پوشش خدمات بیمه درمانی برای مبتلایان به اچ ای وی واجد شرایط

 3. برنامه های تفریحی و ورزشی

 4. اشتغال

 5. تامین مسکن

رویکرد استراتژی هشتم در برنامه سوم استراتژیک کنترل و پیشگیری از ایدز شامل موارد ذیل است:

 • شناسایی مسائل روانی- اجتماعی در نتیجه ابتلا

 • ارتقا کیفیت زندگی افراد

 • برخورد موثر

 • توانا کردن فرد برای زندگی با اچ ای وی

 • کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از بیماری

تاثیرگذاران در حمایت اجتماعی مبتلایان به اچ ای وی

 • خانواده

 • سازمان های دولتی

 • باشگاه های مثبت

 • کلنیک های مثلثی یا مراکز مشاوره رفتاری

اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت و توانمندسازی

 • تشکیل کمیته فنی حمایت های اجتماعی از ایدز

 • فعال نمودن دبیرخانه کمیته

 • تشکیل جلسات با حضور اعضا

 • هماهنگی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت برخورداری افراد از تسهیلات حوزه تعاون

 • اختصاص اعتباری بالغ بر 28257 میلیون ریال در سال 1391