درحال بارگذاری

مطالب دسته "گزارش موسسات"

گزارش بنیاد پیشگیری و سلامت دنیای آینده از آزمایش سریع HIV در کودکان کار

آموزش پیشگیری از ایدز در مرکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن مهرانه

عرضه محصولات هنری اعضای باشگاه مثبت ملارد‍ در جشن بزرگ بخشش

گزارش عملکرد بهزیستی استان بوشهر در هفته اطلاع رسانی ایدز

گزارش فعالیت های مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت ایدز اراک

گزارش همایش و نمایشگاه استانی پیشگیری از ایدز اصفهان

گزارش برگزاری کمپین ایدز در اصفهان

گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه انجمن روشن بین اصفهان

آموزش پیشگیری از بیماری ایدز به 15000 شهروند اهوازی

گزارش فعالیت های مراکز و باشگاه های مثبت ایدز در شهرستان های استان اصفهان

گزارش جلسه کمیته حمایت اجتماعی "برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز استان اصفهان در سال 93"

گزارش عملکرد باشگاه مثبت ایدز ملارد در شش ماه دوم سال 93

گزارش تصویری از همایش و نمایشگاه ایدز اصفهان در سال 93

گزارش کارگاه تربیت مربی ایدز ویژه همیاران سلامت روان اصفهان