درحال بارگذاری

مطالب دسته "گزارش موسسات"

گزارش عملکرد بهزیستی استان بوشهر در هفته اطلاع رسانی ایدز

گزارش فعالیت های مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت ایدز اراک

گزارش همایش و نمایشگاه استانی پیشگیری از ایدز اصفهان

گزارش برگزاری کمپین ایدز در اصفهان

گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه انجمن روشن بین اصفهان

آموزش پیشگیری از بیماری ایدز به 15000 شهروند اهوازی

گزارش فعالیت های مراکز و باشگاه های مثبت ایدز در شهرستان های استان اصفهان

گزارش جلسه کمیته حمایت اجتماعی "برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز استان اصفهان در سال 93"

گزارش عملکرد باشگاه مثبت ایدز ملارد در شش ماه دوم سال 93

گزارش تصویری از همایش و نمایشگاه ایدز اصفهان در سال 93

گزارش کارگاه تربیت مربی ایدز ویژه همیاران سلامت روان اصفهان

گزارش عملکرد اشتغال زایی باشگاه مثبت موسسه مدیران جوان

گزارش تصویری از بازارچه خیریه شبکه همیاری