درحال بارگذاری

مطالب دسته "مشکلات روانی کودکان"

افسردگی کودکان و نوجوانان با سرولوژی مثبت HIV چگونه ظاهر می شود؟

افسردگی درکودکان و نوجوانان مبتلا به HIV تا چه اندازه شایع است؟

گزینه های درمانی  اختلالات شناختی عصبی در کودکان مبتلا به HIV چیست؟

ارزیابی استاندارد کودك مشکوك به اختلال شناختی-عصبی ثانویه به HIV چیست؟