درحال بارگذاری

مطالب دسته "مخدرها و محرک ها"

الگوی مصرف و پیامدهای استفاده از آمفتامین و مت آمفتامین

چه کسانی مصرف کنندگان آمفتامین / مت آفتامین هستند؟

عوامل موثر در سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر

مشخصات اعتیاد به مواد مخدر

آشنایی با انواع مواد محرک و اثرات مصرف آنها

آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات مصرف آنها

آشنایی با انواع مواد روانگردان

مراکز گذری کاهش آسیب

مقاله مصرف مواد در کودکان خیابانی شهر تهران: ارزیابی سریع وضعیت

تعریف پاتوق

پیشنهاد مشاور به مراجع در مورد نحوه ی ایمن تر استفاده از مواد

پیشگیری در مصرف کنندگان تزریقی

توصیه های مشاور برای کاهش خطرات مصرف مواد

پاورپوینت با موضوع مسمومیت و بیش مصرفی متادون