درحال بارگذاری

مطالب دسته "رویدادها"

همایش روز جهانی ایدز

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی AIDS2014

برگزاری بیستمین کنفرانس بین المللی ایدز

اختتامیه کارگاه آموزشی هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

گزارش روز دوم کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

آغاز به کار کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز استان ها

اختتامیه کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز برای تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

گزارش روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جمعیت افرای سبز برنده روبان قرمز 2012

نخستین كنگره بین المللی و پنجمین كنگره ملی سالیانه پژوهش ایدز