درحال بارگذاری

مطالب دسته "رویدادها"

مرکز ملی پیشگیری از ایدز جز 5 وبسایت برتر در بخش، ورزش و بهداشت و سلامت

گزارش کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

ویژه برنامه روز جهانی ایدز با حضور دکتر رضازاده و محضری در شبکه سلامت

حضور سایت مرکز ملی پیشگیری از ایدز در ششمین جشنواره وب ایران

گزارش کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

همایش روز جهانی ایدز

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی AIDS2014

برگزاری بیستمین کنفرانس بین المللی ایدز

اختتامیه کارگاه آموزشی هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

گزارش روز دوم کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز

آغاز به کار کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز استان ها

اختتامیه کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز برای تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

گزارش روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب