درحال بارگذاری

مطالب دسته "رویدادها"

اولین همایش کودکان، سینما، اچ آی وی، ایدز در خانه سینما برگزار شد

فراخوان جشنواره بین المللی پوستر روبان قرمز

گزارش تصویری همایش روز جهانی ایدز

کمپین روز جهانی ایدز حاوی هشت بسته اطلاعاتی اچ آی وی / ایدز

روز جهانی مبارزه با ایدز گرامی باد

نشست هفتم انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار شد

فراخوان مسابقه طراحی پوستر با موضوع ایدز

مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران کاندیدای سایت برگزیده در بخش ورزش، بهداشت و سلامت

گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

گزارش كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب