درحال بارگذاری

مطالب دسته "روان درمانی"

بیماران در زمینه عوارض جانبی بلند مدت درمان HIV با چه مسایلی روبرو خواهند شد؟

چه مسایلی در مبتلایان به HIV که مدت زیادی زنده مانده اند به وجود می آید؟

روان درمانی روان پویشی در درمان فرد مبتلا به HIV چیست؟

بلافاصله پس از تشخیص مثبت بودن آزمایش HIV چه نوع مداخلاتی مفید است؟

در زمان اقدام بیمار به رفتارهای پرخطر، درمانگر باید از چه رویکردی استفاده کند؟

چه مسایلی بر توانایی فرد در برقراری رابطه جنسی سالم تاثیر می گذارد؟

چه نوع روان درمانی برای درمان بیماران مبتلا به HIV مناسب است؟

روان درمانی در مبتلایان به اچ آی وی

چه عواملی در روان درمانی برای بیماران با اختلال اضطرابی باید در نظر گرفته شود؟

مداخلات غیردارویی اختلالات افسردگی در بیماران HIV چیست؟