درحال بارگذاری

مطالب دسته "درمان دارویی"

مدیریت دارویی اختلال های اضطرابی در زمینه عفونت اچ آی وی چیست؟

اقدامات احتیاطی جهت تجویز ایمن داروها برای بیماران مبتلا به HIV توسط درمانگران

اختلالات روان پریشی در مبتلایان به اچ آی وی و درمان دارویی آن

اختلالات اضطرابی در مبتلایان به اچ آی وی و درمان دارویی آن

اختلالات دو قطبی در مبتلایان به اچ آی وی و انتخاب یک داروی روانی برای بیمار

اختلالات عمده افسردگی و انتخاب یک داروی روانی برای بیمار مبتلا به HIV

عوارض جانبی روانی- عصبی ضد رترو ویروس ها

برهم کنش بالقوه بین ضد رترو ویروس ها و موادی که بصورت تفریحی استفاده می شوند

ضد رترو ویروس ها چگونه با داروهای مخدر تداخل می کنند؟

آیا ضد رترو ویروس ها با فراورده های جایگزین (داروهای گیاهی) برهم کنش قابل توجهی دارند؟

تاثیر داروهای مدیریت اچ آی وی (به جز ضد رترو ویروس ها) بر متابولیسم داروهای اعصاب

پیامدهای بالینی تداخلات فارماکوکینتیک چیست؟

ضد رترو ویروس ها چگونه متابولیز می شوند؟

مکانیسم تداخلات دارویی بین ضد رتروویروس ها، داروهای اعصاب و مواد مخدر