درحال بارگذاری

مطالب دسته "ایدز و اعتیاد"

علل تزریق مشترک چیست؟

تزریق سالم (Safe injection)

چاپ مقاله رابطه جنسی محافظت نشده با تزریق کنندگان مواد مخدر در بین زنان تن فروش ایرانی

نحوه ارتباط با مصرف کنندگان تزریقی

خطرات تزریق مشترک و ابتلا به ایدز

كاهش خطر ابتلا به ایدز در معتادین

ارتباط ایدز با مواد مخدر تزریقی