درحال بارگذاری

مطالب دسته "ایدز و اعتیاد"

سوء مصرف الکل تا چه اندازه روی پایبندی به درمان موثر است؟

آیا وجود همبودی بیماری روانی می تواند بر توانایی بیمار برای پایبندی به درمان تاثیر بگذارد؟

استراتژی کاهش آسیب چیست؟

HIV و اختلالات مرتبط با مصرف مواد

خطر ابتلا به ا چ آی وی با استفاده از مواد محرك آمفتامینی

آگاهی دادن به مصرف کنندگان تزریقی در مورد انتقال جنسی

تعامل شبکه اجتماعی مصرف کنندگان تزریقی مواد و انتقال اچ ای وی

عوارض مصرف مواد در زنان حامله