درحال بارگذاری

مطالب دسته "ایدز و اعتیاد"

خطر ابتلا به ا چ آی وی با استفاده از مواد محرك آمفتامینی

آگاهی دادن به مصرف کنندگان تزریقی در مورد انتقال جنسی

تعامل شبکه اجتماعی مصرف کنندگان تزریقی مواد و انتقال اچ ای وی

عوارض مصرف مواد در زنان حامله

علل تزریق مشترک چیست؟

تزریق سالم (Safe injection)

چاپ مقاله رابطه جنسی محافظت نشده با تزریق کنندگان مواد مخدر در بین زنان تن فروش ایرانی

نحوه ارتباط با مصرف کنندگان تزریقی