درحال بارگذاری

مطالب دسته "انتقال"

روش های عدم انتقال اچ آی وی

تصورات غلط درباره اچ آی وی

چه عواملی که خطر انتقال اچ ای وی از مادر به کودک را افزایش می دهد؟

چه عواملی بر انتقال اچ ای وی از مادر به کودک موثر است؟

انتقال اچ ای وی به نوزادان

رفتارهای پرخطر چیست؟

انتقال ایدز از طریق مایعات و بافت های بدن

انتقال ایدز از طریق خون و فرآورده های خونی

انتقال ایدز از مادر به کودک

کتاب آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر

ایدز از چه راه‌هایی انتقال نمی یابد؟