درحال بارگذاری

مطالب دسته "انتقال"

شایعه ی دیگر در مورد انتقال ایدز؛ ماجرای سوزن آغشته به خون در پمپ بنزین ها صحت ندارد

روش های عدم انتقال اچ آی وی

تصورات غلط درباره اچ آی وی

چه عواملی که خطر انتقال اچ ای وی از مادر به کودک را افزایش می دهد؟

چه عواملی بر انتقال اچ ای وی از مادر به کودک موثر است؟

انتقال اچ ای وی به نوزادان

رفتارهای پرخطر چیست؟

انتقال ایدز از طریق مایعات و بافت های بدن

انتقال ایدز از طریق خون و فرآورده های خونی

انتقال ایدز از مادر به کودک

کتاب آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر