درحال بارگذاری

مطالب دسته "اختلالات و بیماریهای روانی"

مانیا و روان پریشی در عفونت HIV چگونه درمان می شود؟

ارزیابی اولیه شیدایی و روان پریشی در عفونت HIV چگونه است؟

کدام داروی ضد افسردگی باید برای درمان افسردگی بیماران HIV استفاده شود؟

برخی از ملاحظات در تجویز ضدافسردگی برای بیماران HIV کدامند؟

ارزیابی اولیه برای افسردگی شامل چه مواردی است؟

کدام داروهای HIV با افسردگی مرتبط هستند؟

ارتباط میان افسردگی و مشکلات شناختی در عفونت HIV چیست؟

عوامل ایجاد افسردگی و فکر خودکشی در مبتلایان به اچ آی وی

اختلالات خلقی و روان پریشی در اچ آی وی

مداخلات غیردارویی برای مدیریت HADC

چه نوع ابزار غربالگری و ارزیابی وضعیت روانی باید استفاده شود؟

تشخیص افتراقی اختلالات عصبی - روانی در بیماری HIV

ویژگی های کمپلکس دمانس وابسته به اچ ای وی (HADC) چیست؟