درحال بارگذاری

مطالب دسته "اختلالات و بیماریهای روانی"

تعیین کننده های کاهش خطر اچ آی وی در بیماران روانپزشکی کدام است؟

چگونه اختلالات روانپزشکی با خطر ابتلا به اچ ای وی ارتباط دارد؟

متداول ترین خطرها برای عفونت اچ آی وی در بیماران روانپزشکی کدام است؟

افرادي دچار بیماري هاي روانی مزمن و سخت چگونه به تشخیص عفونت اچ آي وي واکنش نشان می دهند؟

افراد دچار بیماريهای روانی مزمن و سخت هر چند وقت یکبار باید برای اچ آی وی آزمایش شوند؟

مباحث ویژه در آزمایش اچ آی وی افراد دچار بیماری های روانی مزمن و خطرناك

اچ آی وی و افراد مبتلا به بیماری های روانی سخت و مزمن

نقش داروهای ضد رتروویروسی و سایر دارو ها در ایجاد اضطراب مبتلایان به HIV

اختلالات اضطرابی و بیماری اچ آی وی

جنبه های مختلف حمایت اجتماعی که بایستی به عنوان بخشی از سنجش افکار خودکشی شناسایی شوند کدامند؟

عوامل مرتبط با افزایش خطر خود آزاری عمدی در بیماران مبتلا به عفونت HIV کدامند؟

چگونه درمانگران باید خود آزاری عمدی را در بیماران مبتلا به اچ آی وی بسنجند؟

عفونت HIV و رفتار خودکشی