درحال بارگذاری

مطالب دسته "اختلالات و بیماریهای روانی"

افراد دچار بیماريهای روانی مزمن و سخت هر چند وقت یکبار باید برای اچ آی وی آزمایش شوند؟

مباحث ویژه در آزمایش اچ آی وی افراد دچار بیماری های روانی مزمن و خطرناك

نقش داروهای ضد رتروویروسی و سایر دارو ها در ایجاد اضطراب مبتلایان به HIV

اختلالات اضطرابی و بیماری اچ آی وی

جنبه های مختلف حمایت اجتماعی که بایستی به عنوان بخشی از سنجش افکار خودکشی شناسایی شوند کدامند؟

عوامل مرتبط با افزایش خطر خود آزاری عمدی در بیماران مبتلا به عفونت HIV کدامند؟

چگونه درمانگران باید خود آزاری عمدی را در بیماران مبتلا به اچ آی وی بسنجند؟

عفونت HIV و رفتار خودکشی

مانیا و روان پریشی در عفونت HIV چگونه درمان می شود؟

ارزیابی اولیه شیدایی و روان پریشی در عفونت HIV چگونه است؟

کدام داروی ضد افسردگی باید برای درمان افسردگی بیماران HIV استفاده شود؟