درحال بارگذاری

مطالب دسته "اخبار"

خیریه مبارزه با ایدز "RED" اپل را مجاب کرد آیفون قرمز بسازد

موضوع: اخبار

مهار ایدز توسط سازمان بهزیستی با جیب خالی

موضوع: اخبار

کسب رتبه اول وبسایت ها در جشنواره وب و موبایل ایران سال ۹۵

شواهدی درباره پروژه ویروس ویژه ایالات متحده؛ کاشف ایدز یا خالق ایدز؟!

کشف یک مکانیسم ویژه برای مهار عفونت ایدز

عقیم سازی زنان کارتن خواب با حذف یک عامل بازدارنده (ترس از بارداری) موجب افزایش رفتارهای محافظت نشده جنسی و افزایش انتقال ایدز در این گروه می شود