درحال بارگذاری

مطالب دسته "اخبار"

دستیابی محققان به فرمولاسیون نانوداروی گیاهی ضد ایدز

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت: روند افزایشی انتقال ایدز از طریق تماس جنسی

ایدز و هپاتیت در کمین کودکان زباله‌‌گرد

موضوع: اخبار

اجباری بودن آزمایش «ایدز» پیش از ازدواج در کنترل بیماری اثرگذار نیست

موضوع: اخبار

کنترل ایدز در کشور تا سه سال آینده

موضوع: اخبار

دلایل رشد ابتلای زنان به «ایدز» چیست؟

موضوع: اخبار