درحال بارگذاری

مطالب دسته "آموزش همتایان"

بایدها و نبایدها تیم های امداد رسانی سیار

پیشگیری از عود و فرسودگی شغلی در اعضای تیم امداد رسانی سیار

آشنایی با خدمات کاهش آسیب و دیگر سیستم های بهداشتی درمانی

تیم های امدادرسان سیار

آموزش پیشگیری پس از مواجهه با اچ آی وی و موارد ضرورت آن (ویژه تیم های سیار)

گروه های هدف تیم امداد رسانی سیار

فوریت های پزشکی در تیم امداد رسانی سیار

راهنمای آموزشی ارائه خدمات تیم سیار برای زنان

پاورپوینت آموزش همسان

دلایل موثر بودن آموزش همتایان

مزایا و معایب آموزش همتایان

آموزش همسان (Peer Education)

عوارض تزریق نادرست چیست؟

ضدعفونی کردن وسایل تزریق