کارگاه پیشگیری از ایدز برای مربیان

کارگاه پیشگیری از ایدز برای مربیان در هتل سنتی اصفهان برگزار گردید.

مخاطبین: مربیان مراکز کاهش آسیب سراسر کشور

ارائه دهندگان: دکتر مجید رضازاده – دبیر کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور دکتر کامبیز محضری – کارشناس کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور دکتر بهنام فرهودی – عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر رادفر سرکار خانم آرزومندی

گالری تصاویر