پیشگیری از ایدز

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز در اداره بهزیستی استان زنجان برگزار گردید.

مجری: موسسه نداری آسمانی زنگان

مخاطبین: کارکنان بهزیستی،پایگاه سلامت روان،کارشناسان روانشناسی و مددکاری مراکز ترک اعتیاد و کاهش آسیب در سطح استان زنجان

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر عالی

گالری تصاویر