كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب

كارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب در تالار وحدت شهرستان کاشان برگزار شد.

مخاطبین: آموزشگران مراکز کاهش آسیب

ارائه دهندگان: دکتر کامبیز محضری کارشناس پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور، خانم شهناز شیبانی هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور، خانم راحله مرادی مسئول امور پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی، آقای ابراهیم نیک آیین موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور، دکتر امید زمانی، خانم آرزومندی

گالری تصاویر