پرسش و پاسخ

سوال 886 12 مهر 1393
سلام،من دو بار با دختری رابطه جنسی دهانی داشتم که من فاعل بودم، دو سه ماه بعد اهدای خون کردم که مشکلی نبود، امکان انتقال وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
خیر