پرسش و پاسخ

سوال 891 12 مهر 1393
ببخشید میخواستم بپرسم که با یک بار رابطه جنسی با فرد همجنس بدون کاندوم از پشت آب منی وارد نشود احتمال ویروس هس یا نیس؟
پاسخ کارشناس
اگر یکی از طرفین مبتلا باشد احتمال سرایت وچود دارد.