پرسش و پاسخ

سوال 874 11 مهر 1393
آیا اگر آلت مرد زخم نباشد باز هم احتمال انتقال از راه رابطه جنسی دهانی برای مرد وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
بلی. ویروس به مخاط سالم نوک آلت می چسبد ولی نه به پوست سالم.