پرسش و پاسخ

سوال 870 10 مهر 1393
در رابطه با سوال 1098 باید بگم خیر دخول انجام نشد و فقط تماس سطحی و مالش برای چند ثانیه کوتاه به آلت اون خانم اتفاق افتاد. ضمن اینکه اولین و تنها ارتباط من بود و سابقه رفتار پرخطر دیگری هم نداشتم. پس با این شرایط خطری وجود نداشته؟
پاسخ کارشناس
خیر