پرسش و پاسخ

سوال 859 08 مهر 1393
سلام. لطفا به من کمک کنید. من چند روز قبل با خانمی بودم. سکس نکردیم. اما من آلت ایشونو با دستم تحریک کردم تا جایی که ارضاء شدن و مایع لزجی ازشون ترشح شد. من با دستمال پاکش کردم. در من هم چند دقیقه بعد انزال شدم. با همان دستمال آلتم و پاک کردم می خواستم بدونم این طوری مبتلا می شه کسی؟ خانمه سالم بود.
پاسخ کارشناس
خیر. در مایع مترشحه هنگام هیجان خانمها ویروس کم است و سرایت نمی کند