پرسش و پاسخ

سوال 856 08 مهر 1393
چرا بعد از 6 ماه گفته میشه اگر جواب آزمایش ایدز منفی شده باشه دیگر نیازی به تکرار آزمایش نیست در صورتی که احتمال آلوده نشدن را 99.9 درصد اعلام میکنند؟
پاسخ کارشناس
علتش اینه که احتمال آن قدر کم است که ارزش بالینی ندارد.