پرسش و پاسخ

سوال 855 08 مهر 1393
با سلام. پیرو سوال 1028. یک مشاور در سازمان بهزیستی شهر تهران این طور جواب من را داد: ایدز در رابطه سکس کامل امکان انتقال دارد نه ازطریق دهان. در عین حال که آزمایش نشان می دهد ولی فعال شدن می تواند پنهان بماند تا سالها و بعد فعال شود. لذا مشکلی برایتان ایجاد نشده. سوال دومم این هست که آیا از طریق آبنبات و قرص های خوشبو کننده دهان که پرزهای زبان را تحریک میکندکه آلوده به hiv شده باشد امکان انتقال وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
الف) ایشان درست گفته اند. ب)خیر.