پرسش و پاسخ

سوال 853 07 مهر 1393
راه های انتقال ایدز در آرایشگاه را بگویید. لطفا
پاسخ کارشناس
یک راه سرایت در آرایشگاه تیغ مو تراشی مشترکی است که پوست هر دو نفر را بریده باشد به طوری که خون بیاید. اگر برای هر فرد تیغ یک بار مصرف نویی استفاده کنند مشکلی نیست. همچنین خالکوبی (تاتو) با سوزن مشترک همین شرایط را دارد.