پرسش و پاسخ

سوال 827 06 مهر 1393
با سلام. من به توصیه شما به مرکز مشاوره X مراجعه کردم. اول اینکه کل تصورم از واژه مشاوره تغییر کرد. یک آقایی آنجا نشسته بود که به قول خودش کارشناس بهداشت محیط بود و کل مکالمه ما به 30 ثانیه نرسید. چون در پاسخ به هر سوال من میگفتند که برو 40 روز دیگر برای انجام آزمایش مراجعه کن. هیچ دارویی هم وجود ندارد. نمیدانم منظور شما از مرکز مشاوره! همین بود یا نه. طوری با من رفتار شد که احساس کردم انگل جامعه هستم و باعث و بانی همه مفاسد اجتماعی! آیا بقیه مراکز مشاوره بیماری های رفتاری هم همینطور هستند یا جای بهتری رو میتونید معرفی کنید؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
لطفا موقع ارسال سوال ایمیل خود را وارد کنید تا مرکز مشاوره را به شما معرفی کنیم.