پرسش و پاسخ

سوال 824 05 مهر 1393
سلام. من 2 بار به فاصله 2 هفته با خانمی رابطه حفاظت شده داشتم. بعد 5 روز از رابطه آخرم تب کردم که بعد 2 روز خوب شد. این موضوع منو نگران کرد و دو تا آزمایش به فاصله 5 و 10 هفته بعد دادم. تا چند درصد میشه به جواب آزمایش اطمینان کرد؟
پاسخ کارشناس
آزمایش الایزا اگر جوابش مثبت باشد باید با آزمایشهای دیگر تأیید شود. اگر هم منفی باشد باید بد از هفته شانزدهم تکرار شود تا از نتیجه آن مطمئن شویم.