پرسش و پاسخ

سوال 819 05 مهر 1393
Ba salam. Khastam begam chand daghighe baad az pushidane lebasam raftam kandomo daravordam. Ba in hesab momkene virus ru jazbe lebas ziram shode badge via baad az daravordane kandom va pushidane mojadade lebasam bem montaghel she ya be hich vajh ruye lebas via ashiya zende nemimune? Mamnoon az pasokhguyitun
پاسخ کارشناس
آن قدری که بخواهد سرایت کند نیست. اگر خیلی وسواس دارید می توانید آزمایش بدهید تا خیالتان راحت شود و اگر باز هم افکار وسواس گونه داشتید نزد روانشناس یا روانپزشک بروید.